Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Daarmee is roken een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. Dit akkoord pakt roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Het doel is: een rookvrije generatie in 2040.

GGZ Nederland is een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord. Een onderdeel van het akkoord is de afspraak om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. GGZ Nederland gaat daarbij de uitdaging aan: in 2025 zijn alle, bij GGZ Nederland aangesloten ggz-instellingen rookvrij.

Eind 2019 is een groot deel van de organisaties goed bezig met het realiseren van een rookvrij woon-, werk- en behandelklimaat. Het belang van een rookvrij beleid wordt steeds meer herkend in de ggz.

In dit e-magazine zijn zeven personen aan het woord die allemaal hun eigen visie hebben op een rookvrije zorg en/of ggz.   

Een rookvrije ggz in 2025