Om onze nieuwe organisatie vorm te geven, 
hebben we een nieuwe missie, gezamenlijke principes en maatschappelijke ambities geformuleerd. We willen ons draagvlak vergroten door veel meer samen met onze leden op te trekken. 
Verder willen we meer met onze leden én externe stakeholders opereren in netwerken. Tot slot willen we onze lobby professionaliseren en succesvoller maken. We gaan van wij & zij naar ons.

Onze Kernactiviteiten:

Belangenbehartiging

Mental Impact Labs

Waardenetwerken

Fonds

De mentale gezondheid van mensen versterken 
in een inclusieve en veilige samenleving

Wij geloven dat wij de mentale gezondheid van mensen alleen kunnen versterken als wij ons als branche verenigen in het delen van onze overvloed (kennis, ervaring, talent en ruimte)

In onze vereniging organiseren wij gezamenlijk wat onze ambitie kracht bij zet

Onze gezamenlijke principes

Wij waarderen onze verschillen
Wij dragen allemaal bij
Wij laten zien hoe het beter kan

Impact door het formuleren van 3-5 GROTE gezamenlijke maatschappelijke ambities. Vijf criteria:
1. Maatschappelijk relevant
2. Sector overstijgend
3. Breed herkenbaar
4. Meetbaar in absolute aantallen
5. Beïnvloedbaar

Alle bouwteams
bevatten – geheel volgens de
Next Level gedachte – een mix
van bestuursleden en bureaumedewerkers van GGZ Nederland en van onze leden. Door die mix kunnen we waarborgen dat er zowel binnen onze organisatie als bij onze
leden draagvlak is voor de plannen.

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.