Het moment dat we zijn gestart met praten over Next Level, zijn we ook meteen gestart met werken op de Next Level manier. Vier collega’s vertellen hoe zij de nieuwe manier van werken alvast in de praktijk brengen, soms met vallen en opstaan.

“Ik ben sinds een half jaar parttime gedetacheerd bij GGZ Nederland vanuit GGZ NHN. Al gauw werd mij duidelijk dat de werkzaamheden bij GGZ Nederland wezenlijk anders waren dan de werkzaamheden die ik bij GGZ NHN heb. GGZ Nederland is een brancheorganisatie die landelijke ontwikkelingen in de gaten houdt die effect hebben op alle ggz-instellingen. Als beleidsadviseur probeer ik de beleidsontwikkelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, alle instellingen moeten hiermee aan de slag. Tijdens alle gesprekken die ik voer, stel ik mijzelf altijd de vraag: wat heeft dit voor gevolg voor de cliënt en de zorg die wij bieden? Het afgelopen half jaar ben ik GGZ Nederland steeds beter gaan begrijpen, ik zie de worsteling waarmee zij te maken hebben. Ondanks alle goede intenties is er nog sprake van een ‘gat’ tussen GGZ Nederland en de leden. Met het inzetten van een Next-Level vereniging zal dit gat worden gedicht waardoor GGZ Nederland en de leden elkaar beter zullen begrijpen en zal dit leiden tot meerwaarde voor beiden. 

Omdat ik gedetacheerd ben, neem ik een ruime ‘bagage’ aan werkvloer-ervaring mee, hierdoor kan ik snel schakelen tussen de voorstellen die op landelijke niveau worden gedaan door de verschillende Ministeries en de impact hiervan op de werkvloer. Ik vind deze verbinding tussen enerzijds dagelijkse praktijkervaringen en anderzijds landelijke beleidsontwikkeling van essentieel belang om mijn werk goed te kunnen doen.

Ik denk dat GGZ Nederland goed doet met het ontwikkelen van een next-level vereniging. Instellingen en de Rijksoverheid veranderen en zo dus ook GGZ Nederland. Ik zie de nieuwe vereniging meer als een samenwerking tussen instellingen en GGZ Nederland waarbij er geen sprake meer is van ‘zij’ en ‘wij’, maar meer sprake is van ‘ons’. Een vereniging die beter snapt waar de werkelijke behoefte is van de sector en die snel samen met de leden het Haagse geweld kunnen tackelen. Maar ook dat de leden inzien wat de meerwaarde van GGZ Nederland is. In de toekomst zie ik GGZ Nederland als integraal onderdeel van de GGZ sector vertegenwoordigd door en voor alle leden van de sector.”

Freddie ong

“Ik weet niet of ik al next level genoeg ben, kan vast nog beter. Maar om een voorbeeld te noemen, ik leid het programma Minder Regelgekte Meer Zorg, waarin we ook aandacht besteden aan de toepassing van technologische innovaties uit het bedrijfsleven en andere sectoren in de ggz. Ik wil eerdaags met MIND LPPG en enthousiastelingen uit het werkveld om tafel om te kijken hoe we in ijl tempo een paar van die innovaties kunnen uitwerken, als pilot. Dat wil ik doen in de vorm van een ‘mental impact lab’, een van de pijlers van de nieuwe vereniging. Geen jarenlange trajecten, maar korte en krachtige investeringen in waardevolle interventies of middelen, die de zorg verbeteren en het werk verlichten. De handen in één en proefondervindelijk kijken wat al dan niet werkt. Werkt het, dan komt het beschikbaar voor heel de ggz. Geen ellenlange vergadercircuits eer we kunnen beginnen, maar aan de slag. Een ander voorbeeld van next level is de manier waarop de we dit voorjaar hebben gesproken met VWS en de NZa over de kostprijzen van de langdurige ggz. We hebben eerst cliënten en behandelaars gevraagd wat goede patiëntenzorg is voor diverse groepen en zijn daarna pas gaan rekenen wat die zorg kost. Normatief benaderd dus, en begonnen in het werkveld. Was intensief, maar heel verfrissend.”

Gerard van Unen

“Ik juich het Next Level-traject toe. Ik werk zelf eigenlijk al een tijdje op de Next Level-manier, omdat ik voor GGZ Nederland secretaris ben van het Forensisch Netwerk. In die rol zoek ik namens GGZ Nederland de verbinding met de leden van dat netwerk; van grote forensisch psychiatrische instellingen tot RIBW’s die forensische zorg bieden. Dat betekent: veel bij leden op bezoek gaan, in gesprek gaan en vooral: het kritische geluid opzoeken. Alleen op die manier krijg je goede input. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het afsluiten van de meerjarenafspraken forensische zorg, waar we alle leden de kans hebben gegeven mee te kijken.

Daarnaast ben ik momenteel gedetacheerd bij Dimence. Ik houd me daar als beleidsadviseur met allerlei onderwerpen bezig, juist ook buiten de forensische zorg. Een hele goede manier om kennis te maken met een van onze leden en zelf te zien hoe landelijke regels en afspraken zich in de praktijk vertalen. Dit soort uitwisselingen tussen het bureau en de leden kunnen we in de toekomst veel meer gaan gebruiken om de kennis in huis te halen en elkaar werelden te leren kennen en begrijpen.”

Jonathan Douma

“Het is altijd goed om als organisatie na te denken en mee te bewegen in een veranderende maatschappij, ik ben er blij mee. Ik hoop dat de ggz zich ook steeds meer naar buiten toe beweegt en daarmee zichtbaarder in de maatschappij wordt. We hebben heel wat te bieden, maar er is nog steeds veel stigma in de samenleving.

Gesprekken met bijv. ministerie bereid ik met leden voor en bij nieuwe ontwikkelingen denken we samen na over hoe deze eruit moeten komen te zien. Daarbij is het van belang dat je elkaar kent en elkaar goed weet te vinden. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen in de praktijk van de ggz hun werk goed kunnen doen voor de cliënt en hun naasten. Die contacten zijn voor mij een waardevolle verbinding met de praktijk is, waar ik zelf eerder als verpleegkundige werkzaam was.”

José Weststrate
Let's go
SURFING
VERTICAL SCENES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras interdum viverra arcu. 

“Ik ben sinds een half jaar parttime gedetacheerd bij GGZ Nederland vanuit GGZ NHN. Al gauw werd mij duidelijk dat de werkzaamheden bij GGZ Nederland wezenlijk anders waren dan de werkzaamheden die ik bij GGZ NHN heb. GGZ Nederland is een brancheorganisatie die landelijke ontwikkelingen in de gaten houdt die effect hebben op alle ggz-instellingen. Als beleidsadviseur probeer ik de beleidsontwikkelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, alle instellingen moeten hiermee aan de slag. Tijdens alle gesprekken die ik voer, stel ik mijzelf altijd de vraag: wat heeft dit voor gevolg voor de cliënt en de zorg die wij bieden? Het afgelopen half jaar ben ik GGZ Nederland steeds beter gaan begrijpen, ik zie de worsteling waarmee zij te maken hebben. Ondanks alle goede intenties is er nog sprake van een ‘gat’ tussen GGZ Nederland en de leden. Met het inzetten van een Next-Level vereniging zal dit gat worden gedicht waardoor GGZ Nederland en de leden elkaar beter zullen begrijpen en zal dit leiden tot meerwaarde voor beiden. 

Omdat ik gedetacheerd ben, neem ik een ruime ‘bagage’ aan werkvloer-ervaring mee, hierdoor kan ik snel schakelen tussen de voorstellen die op landelijke niveau worden gedaan door de verschillende Ministeries en de impact hiervan op de werkvloer. Ik vind deze verbinding tussen enerzijds dagelijkse praktijkervaringen en anderzijds landelijke beleidsontwikkeling van essentieel belang om mijn werk goed te kunnen doen.

Ik denk dat GGZ Nederland goed doet met het ontwikkelen van een next-level vereniging. Instellingen en de Rijksoverheid veranderen en zo dus ook GGZ Nederland. Ik zie de nieuwe vereniging meer als een samenwerking tussen instellingen en GGZ Nederland waarbij er geen sprake meer is van ‘zij’ en ‘wij’, maar meer sprake is van ‘ons’. Een vereniging die beter snapt waar de werkelijke behoefte is van de sector en die snel samen met de leden het Haagse geweld kunnen tackelen. Maar ook dat de leden inzien wat de meerwaarde van GGZ Nederland is. In de toekomst zie ik GGZ Nederland als integraal onderdeel van de GGZ sector vertegenwoordigd door en voor alle leden van de sector.”

1
Freddie Ong
RIDING
WAVES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras interdum viverra arcu. Donec et rutrum tortor. Nam nisl sapien, placerat et posuere feugiat, luctus eget velit. Etiam fermentum, eros sit amet malesuada venenatis, dui sem fringilla dolor, id blandit massa velit sit amet lorem. 

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.