In de afgelopen maanden hebben de bouwteams hard gewerkt om de nieuwe organisatie vorm te geven. In de vernieuwde vereniging komen de wensen van onze leden nog meer centraal te staan. We gaan ons alleen nog bezighouden met taken die een meerwaarde bieden voor onze leden. En dat gaan we veel meer samen doen met onze leden, zodat onze werkzaamheden dichter bij de praktijk en meer in het maatschappelijke veld komen te liggen.

Dit vraagt zowel van de nieuwe organisatie als van de leden een pro-actieve, professionele en flexibele inzet. Echt samenwerken betekent leden en hun medewerkers  activeren om bij te dragen. Voor grotere trajecten (duurzaamheid, rookvrij, Big Data) zoeken we meer samenwerking met specialisten van leden, bijvoorbeeld op basis van detachering over en weer.

Bouwteam Fonds: 

Vijf idealen

Het bouwteam fonds heeft vijf idealen beschreven, waarmee we starten als GGZ Nederland Next Level:

• De hoofddiagnose is mens – In iedere geest schuilt een schoonheid
• Stop kindermishandeling – Alle kinderen groeien veilig en liefdevol op
• ZERO suïcide – Niemand in ons land hoeft eenzaam of radeloos door zelfmoord te sterven
• Filevrije zorg – Iedereen krijgt snel toegang tot zorg en ondersteuning
• Topzorg is de norm – Iedereen heeft, ongeacht het echelon, recht op de best mogelijke behandeling en ondersteuning

Bouwteam Waardenetwerken: 

Deelname op basis van kennis

Deelname aan GGZ Next Level betekent deelnemen aan waardenetwerken en winning teams op basis van beschikbare kennis en ervaring. Expertise op een specifiek gebied inbrengen en zelf weer profiteren van de kennis van de koplopers op andere gebieden, is het idee. Zo helpen de leden van de Next Level organisatie elkaar om de Nederlandse ggz verder te verbeteren.

De waardenetwerken hebben een kennisgedreven werkwijze en leggen daarbij actief verbindingen met organisaties in en buiten de ggz. Deelname aan waardenetwerken en winning teams helpen om samen tot een standpunt te komen.

Bouwteam Belangenbehartiging: 

Pro-actief en professioneel

De belangenbehartiging wordt anders, door meer samen met leden de inhoud vorm te geven
en de belangen te behartigen. Daarvoor werken we meer in netwerken, leren we van elkaar
en spreken we elkaar aan. We werken langs de lijnen van onze idealen/beweging en professionaliseren de lobby.

Bouwteam MILs: 

Innovatie om maatschappelijke problemen op te lossen

Mental Impact Labs (MILs) hebben tot doel innovaties te laten helpen bij het oplossen van specifieke, maatschappelijke problemen. MILs zijn onafhankelijke denktanks die organisaties uit meerdere sectoren (kunnen) bevatten. Ook organisaties van buiten de ggz kunnen een duidelijke meerwaarde bieden om de doelen van onze organisatie te realiseren.

De meerwaarde van MILs ligt in onafhankelijkheid en flexibiliteit. Doordat we in teamverband gaan werken, wordt het makkelijker om innovaties ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Onze Next Level organisatie wordt eigenaar van de MILs en zorgt voor de organisatie en verslaglegging.

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.