Uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg
Per land zit er een groot verschil in de uitgaven aan ggz in vergelijking met de totale zorgkosten. Deze grafiek van het IIMHL benchmarking project laat zien dat Nederland in de middenmoot zit als het gaat om deze uitgaven. Wales en Schotland hebben de hoogste ggz uitgaven, maar hebben in totaal lagere zorgkosten dan de andere landen. Zwitserland daarentegen heeft veruit de laagste ggz kosten, slechts 3% van hun totale zorgkosten bestaat uit ggz. Zwitserland staat echter wel tweede als het gaat om de hoogste totale zorgkosten.

BRON: NHS Benchmarking Network, 2018

Score zorgstelsel
De EHCI analyseert de Europese zorgsystemen op basis van maar liefst 46 indicatoren. Voorbeelden van deze indicatoren zijn: patiëntenrechten, informatievoorziening, toegang tot zorg, behandeluitkomsten, aanbod, preventie en het gebruik van medicatie. 
In de analyse over het jaar 2017 komt het Nederlandse zorgstelsel het beste uit de vergelijking met andere landen. Roemenië daarentegen komt het slechtste uit de analyse.

BRON: NHS Benchmarking Network, 2018

Aantal bedden in de ggz 
Nederland heeft, in vergelijking met andere landen, een relatief hoog aantal bedden. Dit zegt echter niet altijd alles, want een hoog aantal bedden leidt in dit geval tot een kortere opnameduur, de hoogste uitstroom, relatief minder gedwongen opnames en een relatief laag aantal crisisopnames. België is een uitschieter als het gaat om het aantal bedden in de ggz.

BRON: NHS Benchmarking Network, 2018

Gemiddelde opnameduur 
De gemiddelde duur van een opname in de ggz ligt in Nederland, in vergelijking met andere landen, heel laag. Dit blijkt ook uit de cijfers (zie afbeelding). Samen met Australië en Ierland behoort Nederland tot de landen met de kortste opnames in de ggz.

BRON: NHS Benchmarking Network, 2018

Suïcide cijfers
Binnen de ggz is suïcidaliteit een belangrijk onderwerp. De ggz is erop gericht om zelfdoding te voorkomen.
In de bijgevoegde grafiek gaat het om alle sterfgevallen door suïcide in het betreffende land, niet specifiek om ggz-cliënten.
Uit Engelse data blijkt echter dat 26% van de suïcides gepleegd wordt door mensen die onder behandeling staan. Nederland heeft van alle landen het laagste aantal suïcides, Amerika heeft daarentegen het hoogste aantal suïcides per jaar. Het gemiddelde is 12 doden door suïcide per 100.000 personen per jaar.

BRON: NHS Benchmarking Network, 2018

Meer cijfers?

Wilt u meer cijfers bekijken over de geestelijke gezondheidszorg internationaal?
Bekijk hier het totaaloverzicht van alle onderwerpen en de bijbehorende cijfers.

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.