Het internationale beleid van GGZ Nederland zorgt ervoor dat er over de eigen landsgrenzen heen gekeken wordt. Dat is noodzakelijk in de wereld van vandaag.
Een wereld waarin grenzen vervagen en afstanden kleiner worden. Internationale samenwerking is van steeds groter belang. Het versterkt niet alleen de ggz in Nederland, maar ook de ggz wereldwijd. 
Bovendien creëert deze samenwerking grote meerwaarde voor leden van GGZ Nederland én beïnvloeden internationale organisaties de beeldvorming en het beleid van de Nederlandse overheid voor de ggz.

BOUWEN AAN EEN KRACHTIGE KOEPEL VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De internationale inzet van GGZ Nederland heeft voor u als lid op drie hoofdpunten veel voordelen:
(Klik op de hoofdpunten om meer te lezen over het belang voor u als lid)

GGZ INTERNATIONAAL

LOBBY

Lobby is een belangrijk onderdeel van het internationale beleid van GGZ Nederland. Zo gebruiken we Brussels beleid bij onze lange termijn doelstellingen in Den Haag. Door deze lobby houden we de specifieke aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg overeind. Dit geldt voor zowel het volksgezondheids-oogpunt als het arbeidsmarktperspectief. Lidmaatschap van EuroHealthNet en Mental Health Europe (MHE) dragen hieraan bij. Onze lobby wordt ook versterkt door de resultaten die we krijgen door de Nederlandse ggz te vergelijken met de ggz in andere landen.

BELANGENBEHARTIGING

We zijn aangesloten bij relevante netwerken op het gebied van (geestelijke) gezondheidzorg. Ook het beïnvloeden van het Europees beleid hierover heeft onze aandacht. Koepelorganisatie MHE is een belangrijke speler. Dit platform is het enige orgaan in Europa dat specifiek gericht is op geestelijke gezondheid en participatie. Ook EuroHealthnet is een belangrijke partner. Verder is GGZ Nederland gesprekspartner van internationale stakeholders zoals de World Health Organization (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Op deze manier creëren we draagvlak bij het Europees Parlement en de Europese Commissie.

KENNISUITWISSELING

Om relevante kennis en informatie op te doen uit andere landen, participeert GGZ Nederland in het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL). In dit netwerk wordt onder andere kennis opgedaan op het gebied van uitkomstenmetingen en andere zorg- en bekostigingssystemen. Deze kennis gebruiken we voor lobby en belangenbehartiging in Nederland.
Vanaf 2019 is Nederland officieel lid van IIMHL.

IN DIT E-MAGAZINE

Dit e-magazine zoomt in op de internationale samenwerking van GGZ Nederland. Op 22 en 23 november van dit jaar brachten Fran Silvestri (voorzitter IIMHL), Fredrik Lindencrona (liaison Zweden) en Steve Appleton (liaison Engeland) een werkbezoek aan Nederland. Tijdens dit werkbezoek werden onder andere verschillende ggz-instellingen bezocht en is met leden nagedacht over een Waardenetwerk Internationaal. Wij geven een impressie van deze dagen. Hoe doet de Nederlandse ggz het in vergelijking met de rest van de wereld? Wat zijn de cijfers? Ook leest u over de internationale netwerken waarin GGZ Nederland participeert. Verder: een overzicht van de internationale waardenetwerken en de belangrijkste aankomende (internationale) 
activiteiten voor 2019.

Wij wensen u veel leesplezier!