GGZ Nederland is actief in de volgende internationale netwerken:

  • Mental Health Europe (MHE)
  • EuroHealthNet
  • International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL)
  • European Community based Mental Health Service Providers (EUCOMS)
  • European Alliance for Mental Health – Employment & Work (EUMH Alliance)

Mental Health Europe (MHE)

Mental Health Europe is dé Europese koepelorganisatie op het gebied van geestelijke gezondheid en vertegenwoordigt aanbieders, professionals én (ex-)cliënten. MHE beheert een actief netwerk van Europarlementariërs en organiseert regelmatig – in ieder geval jaarlijks op World Mental Health Day – een bijeenkomst in het Europees Parlement.

De organisatie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een mensenrechtenorganisatie op het gebied van geestelijke gezondheid. Dit betekent dat MHE zich inzet voor de rechten van mensen met een psychische aandoening, herstelgericht werken (community mental health, de-institutionaliseren) en stigmabestrijding. Sinds 2018 is Jan Berndsen voorzitter van MHE, namens GGZ Nederland.

Jan Berndsen

voorzitter Mental Health Europe en
voorzitter Raad van Bestuur Lister

“We kunnen in Europa nog veel van anderen leren. Het blijft belangrijk hierin samen op te trekken”.

EuroHealthNet

EuroHealthNet is een stevige Brusselse netwerkorganisatie die gericht is op publieke gezondheid. Vanuit Nederland is het RIVM het grootste lid, GGZ Nederland is partner. Middels dit netwerk hebben wij toegang tot een breed netwerk van zowel Europese organisaties die zich bezighouden met publieke gezondheid als een netwerk bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Dit biedt ons de mogelijkheid tot beïnvloeding van landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie in relatie tot het begrotingsbeleid van lidstaten en tot deelname aan landenuitwisselingen op onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse ggz.

International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL)

Het International Initiative for Mental Health Leadership is een samenwerkingsverband van negen landen (Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nederland (per 1 januari 2019), Nieuw-Zeeland, Schotland, de Verenigde Staten en Zweden) dat zich richt op het verbeteren van de ggz. Via een netwerkconstructie worden kennis en innovaties met de buitenwereld gedeeld. GGZ Nederland participeert sinds 2009 in o.a. een benchmarking project waarin een aantal landen werkt aan indicatoren om prestaties in de ggz op internationaal niveau met elkaar te vergelijken. Inhoudelijk wordt veel aandacht besteed aan ‘upstream mental health’, ofwel een meer wijkgerichter wordende ggz met een groeiende focus op preventie. Resiliency speelt hierbij een steeds grotere rol naast het klassieke behandelen. Dit sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen in Nederland. IIMHL biedt ons een belangrijk podium om onze good practices met andere landen te delen en kennis uit andere landen op te halen die we vervolgens kunnen gebruiken voor onze lobby en belangenbehartiging.

Joep Verbugt

bestuurslid GGZ Nederland en voorzitter 
Raad van Bestuur GGz Eindhoven

“Door er te verkeren kun je leren. Leren dat de uitdagingen van de ggz internationaal vergelijkbaar zijn en dat het erg zinvol is uit te wisselen wat wel en niet werkt.”

European Community based Mental Health Service Providers (EUCOMS) Network

EUCOMS is een Europees netwerk van ggz-organisaties en hun cliënten en is een initiatief van GGZ Nederland, GGZ Noord-Holland-Noord, European Assertive Outreach Foundation (EAOF) en het Trimbos-instituut. Aanleiding voor de oprichting was dat aanbieders van community mental health care onvoldoende werden vertegenwoordigd op Europees beleidsniveau. Het doel van EUCOMS is om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen in samenwerking met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders. Sinds de start in 2015 is EUCOMS uitgegroeid tot een netwerk van 58 organisaties uit 17 landen, bestaande uit zowel individuele ggz-zorgverleners als medewerkers van beleids- en koepelorganisaties en kennisinstituten. 

European Alliance for Mental Health – Employment & Work (EUMH Alliance)

GGZ Nederland is founding father van de European Alliance for Mental Health – Employment & Work. Dit is een alliantie waarin de krachten worden gebundeld door AEIP (Europese koepel voor pensioenfondsen en sociale verzekeraars), AIM (Europese koepel van zorgverzekeraars), EPHA (publieke gezondheid), EuroHealthNet, Mental Health Europe en GGZ Nederland. Hierdoor staat in Brussel het brede belang van goede geestelijke gezondheid in alle domeinen op de kaart en is het mogelijk om invloed uit te oefenen op de Europese Commissie. De Alliantie organiseert jaarlijks een tweetal bijeenkomsten en publiceert statements over geestelijke gezondheid en werk.

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.