GGZ Nederland vernieuwt. Als ‘Next Level’ organisatie doen we meer voor en samen met onze leden. Wij hebben nieuwe maatschappelijke ambities geformuleerd waarmee wij willen bijdragen aan een mentaal gezonde en veilige samenleving.
Een aantal vacatures in het bestuur die recent zijn ontstaan, zijn inmiddels ingevuld. Dat moment hebben we meteen benut om de bestuursportefeuilles in te delen zoals dat is afgesproken met de leden: portefeuillehouders op de vijf basisnetwerken met bestuurders op belangenbehartiging, public affairs en communicatie. In dit eMagazine stellen wij  met trots het voltallige bestuur aan u voor. Zij vertellen over hun idealen en ambities en geven hun visie op GGZ Next Level.

OP WEG NAAR 
EEN MENTAAL GEZONDE, VEILIGE
EN INCLUSIEVE SAMENLEVING