“Alleen kunnen we de arbeidsmarktproblemen 
niet oplossen.”

EDDY VAN DOORN
Nieuw bestuurslid GGZ Nederland
Portefeuille: arbeidsmarkt

Van Doorn: “Deze portefeuille past mij helemaal. Tijdens mijn studie was ik al geïnteresseerd in de mensen in organisaties. Vanaf het begin heb ik daar allerlei psychologie vakken in gevolgd. Na mijn studietijd heb in gewerkt op het arbeidsbureau. Dat ging uiteraard continue over mensen, werk en organisaties. Arbeidsmarkt is een boeiend onderwerp. Dat vond ik toen en nu nog steeds. Want hoe kun je mensen in een organisatie goed inzetten zodat ze duurzaam en vreugdevol blijven functioneren? En dan ook op een duurzame manier dat je als organisatie het maximale uit je mensen haalt? Dat zijn voor mij de interessante vragen.”

Verlagen van de regeldrukte
Binnen de portefeuille arbeidsmarkt is inmiddels concreet overleg met de vakbonden. Ook wordt er met de collega partners over de arbeidsmarktproblemen gesproken. Van Doorn weet hoe hij de pijnpunten in zijn portefeuille wil gaan aanpakken: “Als we de arbeidsmarktproblemen echt goed willen oplossen moeten we samenwerken met werknemersorganisaties, collega-bestuurders, beroepsorganisaties, onderwijs én de politiek. Dat kunnen we niet alleen. Hoe zorgen wij, met alle krapte die we hebben, dat we over de juiste mensen kunnen beschikken? Het gaat niet alleen maar om het krijgen van een goede instroom en het creëren van een aantrekkelijke werkgeversmarkt,” legt Van Doorn uit. “We moeten ook kijken hoe we onze mensen kunnen behouden en langer, maar op een gezonde manier, kunnen laten functioneren. Het verlagen van de regeldrukte speelt daarin o.a. een belangrijke rol. Dat zal dan ook mijn insteek in de cao zijn. Bij alles wat we met elkaar gaan doen, direct bekijken wat een bijdrage kan leveren qua het ontlasten van die administratieve druk. Want als we die druk verlagen, wordt onze propositie als werkgever aantrekkelijker.”

Contributiemodel
Naast het thema arbeidsmarkt, houdt Van Doorn zich ook bezig met het contributiemodel. Daarvoor zit hij in het bouwteam contributie. Van Doorn: “We gaan met allerlei verschillende netwerken werken, niet iedereen is in elk netwerk actief. Dat moet je ook terugzien in je contributiemodel. Sommige leden willen nou eenmaal meer investeren in bepaalde netwerken dan anderen. Kortom: Next Level betekent niet alleen meer samenwerken, maar ook meer maatwerk leveren.”


Eddy van Doorn

Gemeenschappelijkheid
Van Doorn is blij met GGZ Nederland Next Level. “Neem bijvoorbeeld de crisisdiensten waar we ons mee bezig houden. Daardoor hebben we te maken met een hoge inhuur van mensen die niet in loondienst zijn, dat leidt tot buitensporige kosten met geld dat we maar een keer kunnen inzetten. We zijn momenteel, met de politiek en de beroepsvereniging, bezig om afspraken te maken. Op die manier hopen we de druk onze organisaties wat te verminderen. De gemeenschappelijkheid in Next Level is een groot goed. Dit zijn namelijk thema’s die je als GGZ Nederland beter gemeenschappelijk kunt oppakken dan ieder voor zich.”

“Verlagen we de administratieve druk, dan wordt onze markt aantrekkelijker.”


Eddy van Doorn

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.