“Mijn hele professionele leven heb ik dit 
al als insteek gekozen.”

INGEBORG SITEUR
Nieuw bestuurslid GGZ Nederland
Portefeuille: volwaardig burgerschap

“Ik heb een klein decennium besteed aan de ontwikkeling van de afdeling ABC (Altrecht). Dit is een afdeling voor jongvolwassenen met een psychotische stoornis. Ik heb toen veel ervaring opgedaan met het combineren van rehabilitatie met behandeling en met werken in de triade van cliënt, naasten en hulpverlener. Deze visie wordt nu breed gedragen. Het gaat om aansluiting bij de (herstel)doelen van de cliënt. Welke rol willen mensen in de samenleving? Maar ook: welke verbinding met anderen wil iemand? En hoe zorg je dat de behandeling daaraan ondersteunend is? Door mijn ervaring weet ik dat deze herstelgerichte manier van werken mogelijk is. Als projectleider binnen de taskforce EPA, van proeftuinen in de regio Utrecht, heb ik ervaring opgedaan in de samenwerking tussen meerdere partijen (formele en informele zorg) in netwerkverband. Hierbij spelen visie, cultuur en de inrichting van de systemen een belangrijke rol. Door de gemeenschappelijke focus op de regie van de cliënt, kunnen verschillen overbrugd worden. Deze ervaringen sluiten mooi aan bij de portefeuille die ik nu binnen het bestuur van GGZ Nederland gaan vervullen.”

Volwaardig burgerschap
Siteur is meer dan tevreden met haar portefeuille binnen GGZ Nederland. “Mijn portefeuille is ‘volwaardig burgerschap’. Dat houdt in dat ik een verbindende rol ga spelen. Die rol moet de samenwerking bevorderen tussen de vele partijen die streven naar sociale inclusie en participatie. En dat vanuit maatschappelijke opvang, woonbegeleiding en specialistische zorg. Dit voelt als een voortzetting van mijn werkzaamheden in een ander samenwerkingsverband,” aldus Siteur.

GGZ Next Level
Next Level betekent volgens Siteur een grote verandering voor de rol van GGZ Nederland. Siteur: “Deze verandering is noodzakelijk en sluit aan bij andere bewegingen in de geestelijke gezondheidszorg. Houvast wordt steeds minder gezocht in de interne structuur van een organisatie, maar steeds meer in netwerkverbanden. Daarmee bedoel ik netwerkenverbanden die elkaar vinden op gemeenschappelijke doelstellingen en aanvullende expertise. Door deze verandering positioneert GGZ zich sterk.

“Ik kijk ernaar uit om elkaar de hand te reiken en samenwerking vorm te geven met behoud van eigen identiteit en expertise.”


Ingeborg Siteur

In onderhandelingssituaties zou de vereniging op bepaalde momenten zich meer in mogen zetten op het verdedigen van de zaak (contract) en minder op de relatie (contact). En dan bedoel ik met name wanneer het sturen op behoud van de relatie, het realiseren van doelen in de weg staat.”

In gesprek gaan
Siteur gaat binnenkort samen met Gerard van Unen in gesprek met de betrokken leden van GGZ Nederland. Een eerste kennismaking met het bestuur van de RIBW-alliantie en FO heeft al plaatsgevonden. Ze wil enkele gezamenlijke doelen voor het komende jaar formuleren en vanuit daar aan de slag gaan. Siteur: “Ik verwacht dat de conferentie over sociale inclusie en participatie op 25 april hiervoor veel voeding zal geven. Ik kijk ernaar uit om een rol te spelen bij het overbruggen van cultuurverschillen. Om elkaar de hand te reiken en samenwerking vorm te geven met behoud van eigen identiteit en expertise.”


Ingeborg Siteur

“Ik kijk ernaar uit om elkaar de hand te reiken en samenwerking vorm te geven met behoud van eigen identiteit en expertise.”

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.