“GGZ Next Level moet nu voelbaar gaan worden voor de buitenwereld.”

JACOBINE GEEL
Voorzitter GGZ Nederland

“De vereniging verandert. Van een min of meer klassieke brancheorganisatie met vaste commissies, zitten we middenin de transformatie naar een netwerkorganisatie. Belangrijke ingrediënten zijn: meer dynamiek, een grotere betrokkenheid van de leden en een veel nadrukkelijker verbinding met partners van buiten de sector. Die beweging hebben we ruim anderhalf jaar geleden ingezet. We zagen dat alle, bij GGZ Nederland aangesloten, leden zich een slag in de rondte werkten, maar dat we als collectief er onvoldoende in slaagden om onze maatschappelijke meerwaarde voor het voetlicht te brengen. En er groeide een te grote afstand tussen de leden en ´Amersfoort´, oftewel het kantoor van GGZ Nederland. Er was veel vertrouwen in de gezamenlijke zakelijke lobbykracht, maar het leek alsof de vitaliteit een beetje weglekte. Waar ging het ons nou eigenlijk om? Waar wilden we als vereniging nou echt het verschil maken? De zoektocht naar het antwoord op die vragen resulteerde in het besluit om onze maatschappelijke ambities veel meer centraal te stellen, en zichtbaar te maken. We kozen vijf thema’s, waaronder veilig opgroeien, een gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Rondom die vijf thema´s, vijf waarden, zijn we onze basisnetwerken aan het vormen. Bureau en leden, bestuurders en professionals, en partijen van binnen en buiten de ggz participeren daarin. Denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan gemeenten, politie, en het bredere terrein van de jeugdhulp. En elk netwerk heeft een portefeuillehouder in het bestuur. Daarnaast blijven we ons natuurlijk inzetten voor een aantal kernactiviteiten, zoals belangenbehartiging en cao. Maar ook die zullen in de manier waarop we ze organiseren meer dynamiek krijgen. Op concrete opgaven worden winning teams gevormd, met opnieuw vertegenwoordiging vanuit bureau, bestuurders en professional. Ook de kernactiviteiten hebben hun portefeuillehouders in het bestuur. Door het bestuur langs deze lijnen samen te stellen streven we aan de ene kant naar maximale slagkracht per onderwerp. En aan de andere kant een optimale samenhang tussen de verschillende (inhoudelijke) ambities,” vertelt Geel.

Zichtbaarheid en meer impact
Meer impact is een belangrijk speerpunt voor GGZ Next Level legt Geel uit. “We zitten in een nieuwe fase, met nieuwe energie. En bovendien met vier nieuwe bestuursleden. Dat is een bijzondere kans om de zaken met elkaar echt anders te gaan doen. Hoe precies is iets wat we samen al doende gaan ontdekken. Maar zoals ik al aangaf is het van groot belang dat het bestuur het succes van de netwerkorganisatie faciliteert en actief zicht houdt op de samenhang tussen de thema´s en het realiseren van de gezamenlijke ambitie om als sector zichtbaarder en effectiever te zijn."


“We willen met elkaar zichtbaar bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij. Dat gesprek mag veel meer op de voorgrond komen.”


Jacobine Geel


"Ik hoop op een impuls voor het gesprek over de relevantie van de ggz, maatschappelijk en als werkgever, waar mensen met plezier en trots professional kunnen zijn. Het inhoudelijke gesprek over onze maatschappelijke bijdrage, en de kwaliteit ván die bijdrage mag wat mij betreft veel meer op de voorgrond komen. Daardoor worden we ook een aantrekkelijker partner voor partijen buiten de ggz om. Wat kunnen we met elkáár bereiken, hoe kunnen elkaar versterken? Door ons doel zichtbaarder en voelbaarder te maken willen veel meer in beweging krijgen dan tot nu toe vaak lukte.”

Actuele ontwikkelingen
In de zomer van 2018 zette GGZ Nederland zijn handtekening onder een hoofdlijnenakkoord. Geel: “Dit akkoord legt het accent op de juiste zorg, op de juiste plek. Iets wat met name in de regio handen en voeten moet krijgen. Om hierin meters te maken zullen we nog intensiever dan voorheen met gemeenten moeten samenwerken. Dat vinden de gemeenten ook. Al is het nog spannend of ook zij hun handtekening onder het akkoord gaan zetten. Er zitten met name nog financiële aarzelingen. Inhoudelijk zijn we het met elkaar eens. De zorg die wij bieden, bieden we in toenemende mate daar waar mensen wonen. We moeten middenin de samenleving ons werk doen. Dan heb je elkaar keihard nodig!”

Rol als voorzitter GGZ Nederland
Geel haar rol als voorzitter blijft deels hetzelfde, maar krijgt ook te maken met verandering. “Als voorzitter zorg ik altijd dat alles in goede banen loopt en ben ik het boegbeeld in lobby en belangenbehartiging. Ook houd ik in de gaten dat we via de netwerken onze agenda realiseren. In Next Level zijn de bestuursleden portefeuillehouders van thema’s die zich ook deels buiten de eigen leden gaan afspelen. De netwerken zijn namelijk grotere dan alleen GGZ Nederland. Voor de vereniging is het belangrijk dat er verbondenheid blijft tussen de bestuurders en de netwerken. Voor mij is dat ook een andere rol, ik moet nog gaan ontdekken wat daarin het beste werkt. Op de landelijke overkoepelende thema’s zal ik het eerste aanspreekpunt zijn. In de netwerken zijn de portefeuillehouders zichtbaarder. Mijn rol is dus aan de ene kant extern, maar nu ook intern om te zorgen dat deze nieuwe manier van werken gaat lukken. Het bestuur moet collegiaal kunnen werken, want we zijn met z’n allen voor alles verantwoordelijk. Onze eerst klus wordt het concreet maken van de uitvoering. Het moet nu echt voelbaar worden voor de buitenwereld. Dit wordt de coming out van GGZ Next Level!”


Jacobine Geel


Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.