“Transparantie in de behandelingsinformatie 
heeft veel impact op de cliënt.” 

JEROEN MULLER

Nieuwe portefeuille: informatie/big data

Tegen zijn nieuwe rol binnen GGZ Nederland Next Level kijkt Muller positief aan. “We willen een nieuwe manier van denken binnen de vereniging creëren. De vraag is steeds hoe we waarde kunnen creëren in de maatschappij. We blijven een lobbyorganisatie, maar gaan ook meerwaarde creëren die verder gaat dan de individuele cliënt. Kunnen we onze expertise ook gebruiken om maatschappelijke waarde te creëren? Kunnen we ons richten op risicogroepen in de maatschappij? Die eerder ontdekken zodat de jeugd veilig opgroeit en ouders op een veilige manier leren hechten met hun kinderen? Kortom: kunnen we voorkomen dat mensen in de ggz terechtkomen? Mijn rol wordt dus ook anders. Een van de zaken voor het bestuur is hoe we best practises gaan delen. Ieder lid heeft wel iets waar zij goed in is, maar delen we dit ook? Of vinden we allemaal het wiel opnieuw uit? De wereld van marktwerking en concurrentie is voorbij, we mogen kennis en expertise delen die leidt tot hogere kwaliteit. Die samenwerking moet, in het belang van onze cliënten, beter. Het maakt de kracht en meerwaarde van onze vereniging groter. Als bestuur probeer je dat te ondersteunen door verbinding te zoeken met al die partijen. Dat is het belangrijkste. We gaan vooral kijken wat we realiseren met elkaar in de maatschappij, wat we de maatschappij brengen. Dus bijvoorbeeld meer mentale gezondheid, beter opgroeien van jeugd in een veiligere omgeving etc. Anders dan wat we eerst hadden, maar we blijven natuurlijk ook doen wat we altijd deden: goede zorg geven aan cliënten en hun systemen. Die maatschappelijke meerwaarde helpt ons ook om de lobby te versterken. Op deze manier werk je veel effectiever in je lobby naar andere partijen toe. Partijen gaan ook anders naar de vereniging kijken, je bundelt je krachten voor de maatschappij waarin je leeft.”

Portefeuille informatie/big data
“Het belangrijkste thema in mijn portefeuille informatie/big data is transparantie in de informatie die cliënten krijgen over hun behandeling. Bijvoorbeeld over de overdracht van hun dossier, hun persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo kun je een cliënt vanuit eigen kracht laten nadenken over zijn/haar behandeling. Maar ook over de data waar hij/zij zelf over kan beschikken. De cliënt kan dan ook zelf autoriseren wie de data mag bekijken. We creëren een andere werkelijkheid met meer maatschappelijk waarde voor de cliënt.

Onze leden hebben veel waarde, daar moeten we iets mee doen.”


Jeroen Muller

Het gaat heel erg over het vernieuwen en verbeteren,” legt Muller uit. “Dat maakt het ook een ontzettend leuk team om mee te werken. Het is een heel actueel thema waar de overheid veel geld voor beschikbaar stelt. Dat geeft ons de mogelijkheid om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Gelukkig, want er zitten zoveel mogelijkheden hierin en het heeft veel impact op de cliënt. Dat geeft mij veel energie om hieraan te werken,” aldus Muller.

GGZ Nederland Next Level
Juist de samenwerking in GGZ Nederland Next Level ziet Muller als een belangrijk onderwerp. “In Next Level gaat het om coproductie en samenwerking. Voorheen was het zo dat een groepje bestuurders samen met het bureau veel bepaalden. Het werkt veel beter als je samen met de leden die coproductie gaat voeren over belangrijke thema’s. Hoe verbind je nu de binnenwereld van GGZ Nederland met de buitenwereld van de leden? Op deze manier denk je er samen over na en sluit je meer aan op de praktijk. Het wordt een heel andere vereniging. Het is een cultuurverandering, want je moet gaan delen en loslaten en niet meer alles zelf bepalen. Maar je gaat veel meer draagvlak creëren voor veranderprocessen. Wel is het zo dat veranderen tijd kost en gedrag verander je niet van de een op de andere dag.”  Muller is even stil en vervolgd dan: “De reputatie van de geestelijke gezondheidszorg is niet altijd goed op het moment, terwijl we zoveel rijkdom hebben aan informatie. Ik heb ongelooflijk veel hoop dat we een nieuwe werkelijkheid kunnen creëren!”

Onze leden hebben veel waarde, daar moeten we iets mee doen.”


Jeroen Muller

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.