“Veiligheid is ook een issue voor het personeel.”

JOEP VERBUGT
Nieuwe portefeuille: veiligheid

Verbugt: “Het is heel goed om het Forensisch Netwerk te gaan verbreden naar het thema veiligheid. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om op dat gebied sterk de verbinding te leggen. Ook wil ik kijken hoe we het next level principe rondom die thema’s gaan concretiseren. Uiteraard samen met een aantal andere actoren, die met veiligheid te maken hebben. Als je naar de afgelopen jaren kijkt functioneren we als netwerk goed. Het thema veiligheid moeten we echt een stuk concreter en breder maken. Veiligheid is sterk gekoppeld aan de forensische zorg. Vanuit die zorg heb je een nog nauwere verbinding te leggen naar andere onderdelen binnen de ggz, maar ook in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, woningbouwstichtingen, sociale diensten. Dat is van belang voor mensen die in de samenleving een nieuwe plek moeten vinden. Daar moeten we het netwerk voor inzetten. Dus concretiseren en verbreden,” legt Verbugt uit.

Veiligheid voor personeel
“Veiligheid wordt vaak onterecht alleen maar gekoppeld aan cliënten, en aan veiligheid voor de samenleving,” vertelt Verbugt. “Maar het is ook echt een issue voor het personeel dus dat moeten we integraal voor zowel cliënten als personeel benaderen. Het werk blijft dan aantrekkelijker op plekken waar dat werk ook echt hard nodig is.”

Regeldruk
Verbugt heeft zich, naast het thema forensische zorg, altijd ingezet om de regeldruk aan te pakken en blijft dat doen. “Ik vind dat enorm belangrijk. De administratieve lasten moeten echt teruggedrongen worden. We zijn daar een campagne over gestart. Binnen een paar weken hadden we 160.000 handtekeningen verzameld. Dat betekent dat de noodzaak om het op te lossen groot is. Er zijn al een aantal stappen gezet, maar ik vind dat daarin echt nog wel een paar finale stappen gezet moeten worden. Financiers en overheden erkennen de regeldruk al een tijd, maar er wordt weinig boter bij de vis geleverd. Dan moeten we het heft meer in eigen handen nemen.”


“Ik vind GGZ Next Level zeer wenselijk voor de sector.”


Joep Verbugt

Uitdagingen 
Voor de komende jaren spelen er zeker uitdagingen vertelt Verbugt. Zo is het volgens hem van belang dat je de instellingen zo breed mogelijk met elkaar verbindt op zaken waar iets aan moet veranderen. Verbugt: “Het moet in de praktijk wel waargemaakt worden. Dit is echt wel een van de grootste uitdagingen. Een kwart van de tijd en het geld gaat op aan administratie regeldruk. Dat kost sloten geld en ergernis. Dat gaat ten koste van de zorg. Dat is dus echt een heel belangrijk punt waar meters in gemaakt moeten worden.”

Verbetering van maatschappelijke thema’s
Voor GGZ Nederland zijn er relevante maatschappelijke thema’s benoemd waar verschil op gemaakt moet worden. Verbugt: “Er moet een brede basis gelegd worden om dat verschil te maken. De thema’s moeten maatschappelijk en politiek op het vizier komen. De vereniging is geen doel op zichzelf, maar een middel om de ggz te verbeteren. Ik vind GGZ Next Level dan ook zeer wenselijk voor de sector.”

“Ik vind GGZ Next Level zeer wenselijk voor de sector.”


Joep Verbugt

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.