JULLIËTTE VAN EERD

“Het verschil maken voor cliënten en medewerkers, 
dat is mijn ambitie.”

Nieuw bestuurslid GGZ Nederland
Portefeuille: Communicatie/Public affairs


Julliëtte van Eerd


“Ik wil graag vanuit een bredere context de belangen voor de sector, de cliënten, hun naasten en voor de medewerkers behartigen.”

Van Eerd heeft een tweeledige achtergrond en ervaring als bestuurslid. “Ik heb een biomedische en bedrijfskunde opleiding. Na die opleidingen heb ik gewerkt in de patiëntenzorg en leidinggevende functies. Zo heb ik een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt en wilde daarna graag naar een andere sector, waarbij de psychiatrie mijn interesse had. Inmiddels zit ik alweer een aantal jaren in de geestelijke gezondheidszorg en het bevalt mij erg goed. Als directeur heb ik bij GGz Breburg gewerkt en sinds februari dit jaar vorm ik samen met Ariëtte van Reekum de raad van bestuur, waarbij we de organisatie integraal besturen en ieder onze eigen aandachtsgebieden hebben. Voor mij is dat het bedrijfsmatige deel, en Ariëtte heeft als psychiater een primaire focus op het zorginhoudelijke deel.”

Portefeuille communicatie/PA
Als nieuw bestuurslid GGZ Nederland heeft van Eerd de portefeuille communicatie/public affairs. Dit houdt in dat ze medeverantwoordelijk is voor effectieve afstemming en samenwerking met partijen in de sector. “Ik doe dat natuurlijk ook in mijn huidige functie, maar voor GGZ Nederland kan ik dat nu ook op landelijk niveau doen. Er zijn diverse thema’s waarmee we aan de slag zijn zoals de nieuwe bekostiging, de crisiszorg, reductie van wachttijden en ontwikkelingen in het sociaal domein, waarin we met veel verschillende partijen te maken hebben en samenwerken.”

GGZ Nederland Next Level
Van Eerd heeft een beeld bij de veranderingen in de Next Level organisatie van GGz Nederland: “Ik denk dat we binnen Next Level proactiever gaan werken, niet meer met een afwachtende houding die we eerder soms hadden. Denken in oplossingen en mogelijkheden. Hierbij is het een uitdaging om samen te werken zoals we voor ogen hebben, waarbij we ervoor moeten waken dat we ons niet verliezen in de dagelijkse drukte. Het is belangrijk dat we de tijd en de ruimte nemen om zo’n nieuwe rol op te pakken. Ik vind dat we moeten laten zien dat onze medewerkers elke dag voor anderen van betekenis zijn en dat onze sector maatschappelijk een relevante meerwaarde heeft. Samen onze schouders zetten onder de gewenste veranderingen.”

Het verschil maken
“Cliënten, hun naasten en onze medewerkers moeten gaan merken dat GGZ Nederland er voor hen toe doet als branchevereniging. Dat we voor hen ook het verschil maken en hun belangen behartigen wordt, denk ik, nu onvoldoende gevoeld. Daar ligt dus ook mijn ambitie, want er is nu nog te veel de beleving dat GGZ Nederland er is voor de instellingen.”


Julliëtte van Eerd


Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.