“Als wij willen dat de jeugd gezond opgroeit dan moeten we ook met andere partijen gaan praten.”

PETER DIJKSHOORN
Nieuwe portefeuille: gezond opgroeien, jeugd

“Het is onlogisch om de 
geestelijke hulp van de ggz en opvoedondersteuning van de jeugdzorg te scheiden.”

Dijkshoorn: “GGZ Nederland was eerst een klassieke organisatie die opkwam voor de belangen van de ggz organisaties. Nu komt er steeds meer aandacht voor de zorg. Er zijn thema’s gekozen op basis van maatschappelijke belangen. Dat geeft een heel andere insteek aan de zorg. We gaan nadrukkelijker promoten en laten zien waarom ons werk belangrijk is. Want wij hebben een belangrijke rol in de samenleving, maar laten dat  te weinig zien. Het thema ‘gezond opgroeien’ vind ik een mooie doelstelling van ons werk richting de maatschappij.”

We kunnen het niet alleen
Als kinderpsychiater is Dijkshoorn altijd al voor inhoud gegaan, daarin gaat er niks veranderen. In GGZ Next Level wordt zijn rol echter meer verbindend naar andere partijen. “Als wij dingen willen veranderen voor jeugd probeerden we dat eerst altijd als GGZ Nederland te doen, maar nu zeggen we ‘ik kan het niet alleen.’ Als wij willen dat de jeugd gezond opgroeit dan moeten we met de gemeente in overleg, met onderwijs, met collega-branches etc. Dus overleggen hoe dingen beter kunnen, dat kinderen met psychische problemen in de samenleving beter op hun plek komen. Ook moeten we kijken wat de samenleving kan doen om ervoor te zorgen dat die kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Dus echt samenwerking en samenhang met de rest van de samenleving. En dat is precies waar GGZ Next Level voor staat.”

Het belang van samenwerking
Eerder dit jaar gaf Dijkshoorn een interview aan de Volkskrant over het uit huis plaatsen van kinderen met ernstige psychische- of gedragsproblemen. In dat interview geeft hij het belang van samenwerking, en dus ggz Next Level, aan: “Er is inmiddels voldoende kennis om kinderen op een andere manier verder te helpen. Het is noodzakelijk die kennis te verspreiden. Daarvoor moeten ggz en jeugdzorg beter samenwerken. En dat gebeurt ook steeds vaker. Het is onlogisch om de geestelijke hulp van de ggz en opvoedondersteuning van de jeugdzorg te scheiden. We komen er steeds meer achter dat er een samenhang is tussen psychische problemen en opvoedproblemen. Er zou een klimaat in onze samenleving moeten zijn waarin het normaal is dat mensen dit zelf aankaarten. En waarin de omgeving die iets in de gaten heeft niet met een boog om dit gezin heenloopt en het veroordeelt, maar eropaf stapt en zegt: ‘Kan ik u helpen?’” Aldus Dijkshoorn in de Volkskrant.Peter Dijkshoorn

Grootste uitdaging

Dijkshoorn heeft een helder beeld van de grootste uitdaging voor GGZ Nederland:
“Ik denk dat wij meer gewaardeerd zouden moeten worden om ons werk. En dat men niet meer het beeld heeft dat we niet druk zijn en altijd maar vragen om meer geld. Zo worden we te vaak gezien. En juist door meer samen te werken kunnen we beter laten zien waar we staan en wat we opleveren. Samen kunnen we ons doel bereiken: gaan voor een fitte samenleving.”

“Het is onlogisch om de 
geestelijke hulp van de ggz en opvoedondersteuning van de jeugdzorg te scheiden.”


Peter Dijkshoorn

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.