“Het verslavingsdomein ontwikkelt zich richting gezonde leefstijl.”

RUUD RUTTEN
Nieuwe portefeuille: gezonde leefstijl

“Het netwerk ‘Verslavingskunde Nederland’ loopt in deze ontwikkeling vooruit binnen de ggz. We zijn binnen dit netwerk bezig met een verbreding van de taken, de doelstelling en ook van het aantal leden. Het is geen netwerk meer van bestuurders en ggz leden. We zitten nu ook aan tafel met professionals, kennisinstituten, wetenschappers én cliënten. Daarmee nemen we de problematiek van verslavingszorg breder op ons. Denk bijvoorbeeld aan preventie, maar ook roken. Kortom; een gezonde leefstijl. Maar dan wel vanuit het perspectief van gedrag, verslaving en psychiatrie,” legt Rutten uit. “En dat sluit goed aan op de nieuwe visie van GGZ Nederland. We willen voor mentale gezondheid en kracht breder zichtbaar zijn in de maatschappij. Het verslavingsdomein ontwikkelt zich dus richting gezonde leefstijl, mijn nieuwe portefeuille binnen het bestuur.”

Inhoud en waarde 
Rutten wil het thema gezonde leefstijl beleggen bij Verslavingskunde. “De inhoud én waarde voor de maatschappij komt daardoor scherper en breder op het netvlies te staan. Ik denk ook dat we deze inhoud en waarde meer in onze afwegingen moeten betrekken. Daarom wil ik er vooral voor zorgen dat activiteiten op dat gebied juist in Verslavingskunde afspelen. Het bestuur kan daar dan op leunen,” aldus Rutten. Hij heeft zin in zijn vernieuwde rol binnen GGZ Next Level en ziet die rol dan ook helder voor zich. “Het is mijn rol om het dagelijkse werk te verleggen naar grotere groepen leden in een netwerk, in samenhang met andere partijen. Als bestuur moet je die ontwikkeling vooral ondersteunen en vormgeven. Die ontwikkeling grijp je aan om lobby, meningsvorming en de toegevoegde waarde van ggz in de samenleving scherper naar voren te brengen.”


“We moeten niet alleen actuele problemen tackelen, maar bijvoorbeeld al voorbereid zijn op een volgende kabinetsronde.”


Ruud Rutten

Uitdagingen
Zoals bij elke transitie zijn er uitdagingen. Rutten: “Het is een uitdaging om een traditionele lobbyorganisatie om te vormen naar een brede beweging waar veel meer mensen actief in zijn. Ook denk ik dat het een uitdaging is om in de lobby op voorhand al samen te werken met beroepsgroepen en wetenschappers. Maar het is zo’n belangrijke ontwikkeling. De vorming van de centrale visie wordt er veel scherper en duidelijker door. Het is voor de lange termijn sterker. Dus niet alleen maar actuele problemen tackelen, maar bijvoorbeeld al voorbereid zijn op een volgende kabinetsronde. Kortom: veel meer tijd en energie steken in een diepere en bredere visie.” Over de transitie is hij hoe dan ook positief: “Ik ben echt heel erg blij met deze transitie. We gaan onze maatschappelijke functie zichtbaarder maken. Dat kun je niet anders doen dan met kennis en professionals.  Er zijn zoveel data en gegevens. Daar kunnen we veel meer mee doen. In de verslavingszorg hebben we altijd, gezamenlijk met de cliëntenbeweging, gezocht naar mogelijkheden om meer te doen aan inhoudelijke ontwikkeling. Next Level gaat massief die kant op en dat vind ik heel fijn. We zijn eraan toe!


“We moeten niet alleen actuele problemen tackelen, maar bijvoorbeeld al voorbereid zijn op een volgende kabinetsronde.”


Ruud Rutten

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.