Nieuwe portefeuille: zorg en financiering 
STEPHAN VALK

“Meer vertrouwen in professionals en 
50% minder regelgeving. Dát hebben we nodig.”


Stephan Valk

“Er zijn drie grote vernieuwingen die we willen doorvoeren op het gebied van zorg en financiering.”

Valk: “Voor zorg en financiering ga ik met name proberen om, per financieringsstroom, de zorginhoud en de eisen aan de bekostiging meer aan elkaar te verbinden. In april hebben we een bijeenkomst met de voormalige commissie ‘zorgvisie en normering’ en de commissie ‘financiering en bekostiging’. Er wordt dan per financieringsstroom een combinatie gemaakt van bestuurders en anderen die op die onderdelen als winning team aan de slaggaan. Vaak doen we het nu al op die manier en daar gaan we graag op door. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekeringswet. Onder die wet kunnen verschillende onderwerpen liggen, zoals de nieuwe bekostigingsstructuur. Aan de andere kant komen er financieringsvragen naar voren vanuit de andere netwerken/portefeuilles van de andere bestuursleden. Die vragen halen wij actief op en daarmee gaan we aan de slag. We bekijken zo steeds wat er nodig is aan overleg met externen, zoals VWS, NZA, ZN enz.”

Rol als bestuurder
Voor GGZ Nederland Next Level gaat Valk zorg en financiering nog nadrukkelijker aan elkaar koppelen. “Het feit dat we dit nu structureel aan elkaar koppelen is echt anders. We gaan dat echt versterken. Ik wil de dingen die we gaan doen in Next Level niet nieuw noemen. We gaan een aantal dingen verbeteren. Daarvoor deden we namelijk een aantal dingen ook al heel erg goed. Ook gaan we op de langlopende onderwerpen alle leden om input vragen. Dus niet alleen maar de leden die toevallig met dat onderwerp bezig zijn. Zo gaat de betrokkenheid van alle leden toenemen.”

Een lange adem
Volgens Valk heb je als GGZ Nederland, als het gaat om verandering, wel een lange adem nodig. Valk: “We moeten met elkaar de verwachtingen managen. We weten dat het over het algemeen lastige dossiers zijn. Stakeholders, het ministerie, verzekeraars en andere financiers bewegen daarin soms traag mee of we hebben niet direct dezelfde doelstellingen. Ook zijn we vaak de kleinste sector in een financieringsstroom. Je hebt nou eenmaal te maken met doorlooptijden. Natuurlijk willen we verbeteringen doorvoeren, maar het is volstrekt irreëel om te denken dat we het morgen allemaal anders gaan doen. Je raakt dan alleen maar teleurgesteld met elkaar. Daarom hebben we ook mensen nodig die een lange adem hebben. Wij worden zelf ook ingehaald door veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan een volgend kabinet. Er komen allemaal nieuwe regels op ons af. Die verzinnen wij niet, maar die worden voor ons bedacht. En daar moeten wij eerder in gaan zitten, actief proberen te beïnvloeden. Dat gaan we met de lobby proberen te versterken, dus combinaties leggen met de lobby en communicatie. Dat zijn de belangrijke dingen.” 


Stephan Valk

“Er zijn drie grote vernieuwingen die we willen doorvoeren op het gebied van zorg en financiering.”

De grootste uitdaging
Over de grootste uitdaging voor GGZ Nederland is Stephan Valk kort en krachtig. “Dat is dat wij voldoende gemotiveerde collega’s aan het werk houden in het land. Het helpt ontzettend als wij 50% minder regelgeving hebben. Dat betekent meer vertrouwen in ons handelen, professionals kunnen hun tijd dan besteden aan dat wat nodig is. Dat is de grootste uitdaging, want dat krijgen wij niet voor elkaar. Een voorbeeld is dat we aan de ene kant een aantal dingen verbeteren en tegelijkertijd komt er een nieuwe eis over de BIG-registratie. Het houdt niet op met de nieuwe regels. We moeten nog meer op een andere manier voorstellen doen. Een manier waarop het systeem er meer vertrouwen in krijgt en ophoudt met al die nieuwe regels.”

Grote vernieuwingen
“Al met al zijn er drie grote vernieuwingen die we willen doorvoeren op het gebied van zorg en financiering. Op de eerste plaats zorgen dat er meer vertrouwen in professionals komt en 50% minder regelgeving is op allerlei elementen. Daarnaast hebben we er veel belang bij dat er eenduidige registratiesets komen voor alle financieringsstromen. We werken namelijk in heel veel verschillende sectoren, het zou ons enorm helpen. Verder vind ik dat we voor een aantal deelpopulaties, zoals bijvoorbeeld mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), in de regio naar een bepaalde populatiebekostiging moeten gaan. Daarmee bedoel ik dat de verzekeraars en de gemeenten samen geld in een pot stoppen. Van dat geld betalen we dan met elkaar de zorg voor dit soort patiënten in de regio. Nu wordt de zorg van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen voor een deel betaald door gemeenten en een deel door verzekeraars. Dat moeten we dus met elkaar aanpakken.”