Ons doel is een goede mentale gezondheid 
van alle Nederlanders.”

TON DHONDT
Nieuw bestuurslid GGZ Nederland
Portefeuille: mentale gezondheid

Dhondt heeft een achtergrond van management en patiëntenzorg. Nog steeds is hij praktiserend psychiater naast zijn andere functie. “Een bewuste keuze,” zegt Dhondt. “Ik ben opgeleid tot psychiater. Na mijn opleiding ben ik als ouderenpsychiater gaan werken. In de loop van de jaren heb ik qua werk steeds meer directierollen op mij genomen. Voor mijn komst naar Friesland ben ik divisiedirecteur geweest met specialistische zorgprogramma’s. Maar ik ben altijd met veel plezier ook patiëntenzorg blijven doen. Zo kan ik de binding met de dagelijkse praktijk en professionals houden,” aldus Dhondt. Al een poosje was hij zijdelings betrokken bij het vormen van de Next Level beweging van GGZ Nederland. “Ze vroegen mij om leiding te geven aan een van de inhoudelijke thema’s voor de doorontwikkeling van GGZ Nederland. Het ging om het thema zero suïcide. Toen werd ik erop geattendeerd dat ze in het nieuwe bestuur ook graag nog iemand uit het noorden wilden hebben. GGZ Friesland is een organisatie waar leuke en goede dingen gebeuren, dus ook interessant voor GGZ Nederland. Ik heb mij kandidaat gesteld en ben uiteindelijk een van de nieuwe bestuursleden geworden.”

Mentale gezondheid
Het thema ‘mentale gezondheid’ van de portefeuillehouder is heel breed. Dhondt: “Het is hét centrale thema waar het over moet gaan. Wij zijn een brancheorganisatie waarvan de leden zich bezighouden met geestelijke gezondheidzorg. Het doel is een goede mentale gezondheid van alle Nederlanders, dat is de kern. We zijn nog zoekende naar hoe we dat gaan invullen in de nieuwe structuur van GGZ Nederland. Het is allemaal nog nieuw; de samenwerking, de afstemming met de andere portefeuillehouders, met verschillende teams en de structuur. We moeten nog kijken hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Concreet zal ik me bijvoorbeeld bezighouden met de implementatie van de kwaliteitsstandaarden en het arbeidsmarktbeleid. Dat laatste niet getalsmatig, maar inhoudelijk. Hoe kun je bijvoorbeeld door een goede taakherschikking de kwaliteit van de zorg op peil houden? Ik zit verder als bestuurslid in de Raad van Toezicht van AKWA, dat is het nieuwe kwaliteitsinstituut die zich bezighoudt met de kwaliteit van alle ggz.”

“Ik ben altijd patiëntenzorg blijven doen. Zo kan ik de binding met de dagelijkse praktijk en professionals houden.”


Ton Dhondt

GGZ Nederland Next Level
Dhondt is blij met de Next Level beweging en hoopt dat de beweging de positie van GGZ Nederland in het veld duidelijker maakt. “Next Level moet er voor gaan zorgen dat de kloven tussen de vereniging en de andere partijen in het veld gedicht worden. Bijvoorbeeld de afstemming tussen GGZ Nederland en de NVvP (de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie). Daar mag veel energie in gestopt gaan worden. We hebben een gezamenlijk uitgangspunt: de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat we dan op allerlei punten van mening verschillen? Ik zou daar graag aan werken als bestuurslid.” Ook andere vormen van samenwerking ziet hij als urgentie. Dhondt:

Gezamenlijkheid ís van belang. Neem bijvoorbeeld het thema zero suïcide. Er wordt in de ALV massaal ingestemd dat het ons gezamenlijk doel wordt. Maar als je dan in de praktijk kijkt hoe je bestuurders en instellingen kunt gaan betrekken wordt het een stuk lastiger. We moeten dus echt meer gezamenlijkheid, intern en extern, gaan creëren. We zijn er heel goed in om alle meningen telkens opnieuw te ventileren, maar laten we nou eens proberen om daar eenduidig een breed gedragen iets in te doen. En niet telkens opnieuw de discussie aan te gaan. We moeten nou eenmaal echt stappen blijven maken in ons streven naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.”


Ton Dhondt

“Ik ben altijd patiëntenzorg blijven doen. Zo kan ik de binding met de dagelijkse praktijk en professionals houden.”

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.