van Bopz naar Wvggz

Op 1 januari 2020 treden de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) en de Wzd (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) in werking. Deze wetten vervangen de Wet Bopz (Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

In dit e-magazine staat de Wvggz centraal. De Wvggz regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De doelstellingen van de Wvggz zijn:

  • het versterken van de (rechts)positie van de cliënt;
  • het terugdringen van dwang en drang;
  • het verbeteren van de kwaliteit van verplichte zorg;
  • zorgvuldige procedures met een duidelijke rolverdeling tussen personen  die betrokken zijn bij verplichte zorg.

Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden.

Voor het tot stand brengen van de nieuwe wet hebben veel mensen zich ingezet. In dit e-magazine komen zes personen aan het woord die intensief betrokken zijn bij deze wet.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)