Tineke Stikker

Jurist bij GGZ Nederland


Tineke Stikker

jurist bij GGZ Nederland

SAMENWERKING BIJ 
DE TOTSTANDKOMING

“Door de Querido groepen hebben we inzicht gekregen in wat wel en niet werkt.” 

van de Wvggz

Querido groepen
Het veld moest leren werken met de Wet Bopz. De sector vormde snel 3 werkgroepen om te kijken hoe het nou verder moest in de praktijk. Stikker: “Voor de vorming van de Wvggz heb ik die werkgroepen als voorbeeld gebruikt voor de zogenaamde Querido groepen.” Inmiddels is ook het ministerie veranderd, vertelt Stikker. “Ze werken daar nu anders dan in de tijd van de Bopz. Ze zijn veel opener en gaan ook veel meer naar veldpartijen toe. Niet alleen naar hulpverleners, maar ook patiënten, de advocatuur en rechterlijke macht. Dat is echt een positieve verandering. De wet Wvggz is veel groter dan de Wet Bopz, er wordt een hele andere manier van werken verwacht. Waar we voorheen toekonden met drie werkgroepen moesten dat er nu tenminste vijf zijn. Dat is gaandeweg uitgegroeid naar zes á zeven. Ik kan me zelfs voorstellen dat er nog weleens een Querido groep bij komt.”

Inzicht bieden
Querido groepen bestaan per onderwerp. Stikker legt uit: “We hadden bijvoorbeeld een werkgroep voor administratieve verplichtingen. Denk aan: wat moet er gemeld worden, aan wie en in welke vorm. We wilden het met deze groepen het veld het zo makkelijk mogelijk maken. De groepen bestaan niet alleen uit mensen uit de administratieve hoek, maar juist ook uit psychiaters, geneesheer-directeuren en juristen. Een specifieke werkgroep schreef casussen over bepaalde artikelen en probeerde via rollenspelen te zien wat wel en niet zou werken in de praktijk. Dit maakt de wet ineens heel inzichtelijk. Soms was het echt opvallend om te zien hoe bepaalde dingen niet werken en hoe je dat anders zou moeten aanpakken. Alle Querido groepen zijn van en voor onze sector, alleen Rob Keurentjes had altijd toegang om er als rechter bij te zitten. Ook mensen van het ministerie konden erbij zijn om te kijken waar we tegenaan liepen. Deze manier van werken is erg helder en heeft ons veel inzicht gegeven. ”

Belang van de Wvggz

Stikker is erg blij dat de nieuwe wet bijna in werking treedt. “Deze wet kijkt naar verschillende aspecten van een patiënt. De opname is niet meer het centrale punt. In de Wet Bopz was de opname lange tijd de enige oplossing. In de Wvggz kun je veel meer andere interventies toepassen voordat je toekomt aan dit zwaarste middel. Gedwongen opname is namelijk vrijheidsbeneming. Het is niet alleen de stoornis, maar het zijn juist ook de omstandigheden zoals huisvestiging of inkomen die belangrijk zijn. Het is heel ingrijpend voor mensen als ze uit hun eigen omgeving gehaald worden. Dat moet echt de laatste mogelijkheid zijn die je kunt toepassen. In deze nieuwe wet kan zorg op maat beter geleverd worden. De vraag is alleen wie het allemaal gaat betalen.

Iedereen heeft zijn rol gepakt en is er positief in gaan zitten.”

“Alle werkgroepen zijn altijd gevuld geweest met mensen die zich ervoor wilden inzetten.”

Pijnpunten
Naast de financiering en bekostiging vindt Stikker de informatiesystemen een pijnpunt “Je bent met zoveel actoren bezig die allemaal iets moeten met zo’n systeem, het dient verschillende doeleinden. Welke actoren geven informatie en welke mogen er informatie uithalen? De politie wil bijvoorbeeld weten of ze iemand een wapenvergunning kunnen verlenen. Zij kunnen niet zomaar in zo’n systeem kijken. Het is best ingewikkeld wie wel en niet erin moet kunnen. Ook vind ik het jammer hoe complex de wet geworden is. Vanaf 2020 moeten we dus in de praktijk gaan kijken hoe de uitwerking en financiering gaan lopen.”

Trots
Ondanks deze pijnpunten blijft Tineke Stikker positief. “Ik ben enorm trots hoe actief de hele sector is geweest qua input en wat beter kan. Alle werkgroepen zijn altijd gevuld geweest met mensen die zich ervoor wilden inzetten. Men moest daarvoor flink huiswerk maken om inzichtelijk te krijgen hoe dingen in elkaar zitten en beter kunnen. Petje af! Iedereen heeft zijn rol gepakt en is er positief in blijven zitten.”

Pak je rol!
Stikker heeft als laatste nog een boodschap voor iedere actor die in de wet genoemd wordt. “Als de wet in werking gaat treden, hoop ik dat iedereen zijn/haar rol pakt. Maak het samen tot een succes. We kunnen wel gaan mopperen dat dit het niet is, maar voordat we het weten zijn we dan weer terug bij de Krankzinnigenwet. Dat willen we echt niet. Ga er positief inzitten om het tot een succes te maken. Werk er eerst maar eens mee en kijk dan verder of aanpassingen noodzakelijk zijn.”    

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.