Klik voor meer info op een van de thema's


SFEERVERSLAG

Zes thema’s zorg en veiligheid:

Koning Willem Alexander vroeg burgers in zijn eerste troonrede om te werken aan een participatiesamenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen een plek heeft. Een samenleving waarin we met elkaar vraagstukken oppakken, enerzijds vanuit onze professie en anderzijds vanuit ons burgerschap, ons mens-zijn. Wanneer we binnen het domein van zorg en veiligheid stappen willen zetten, dan kan dat niet zonder oog te hebben voor de wijze waarop ‘de maatschappij’ tegen mensen met afstand tot die maatschappij kijkt. De maatschappij is een construct dat in zichzelf niet aan te spreken is. Hoe kunnen we de beweging naar inclusiviteit maken? Wat houdt dit tegen? Wat is precies nodig? Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Opening
De werkconferentie op 21 mei in het Gevangenismuseum Veenhuizen werd drukbezocht. Het was een gemêleerd gezelschap met deelnemers vanuit ggz, bestuur, politie, om, zorgverzekeraars, scholen, sport en ervaringsdeskundigen. Klaas Smid, Burgemeester van de gemeente Noordenveld,  vertelt kort over de bijzondere, maar ook heftige geschiedenis van Veenhuizen. Jacobine Geel introduceert de zes thema’s van de bijeenkomst en stelt de tafelvoorzitters voor.

Zes ronde tafels
Om de gesprekken goed te kunnen voeren wordt het onderwerp zorg en veiligheid opgedeeld in zes onderliggende thema’s.  Elk thema heeft zijn eigen tafel. Iedere tafel bestaat uit personen vanuit verschillende achtergronden en regio’s. Voor iedere tafel is een tekening gemaakt met deze vragen. Deelnemers buigen zich aan de hand van dit ‘spelbord’ over een aantal vragen.
BETROKKEN DEELNEMERS

De ronde tafels zijn een groot succes. Wat direct opvalt is dat de ervaringsdeskundigen aan de tafels veel aan het woord zijn. Ze vertellen heel open vanuit hun eigen ervaring wat in hun situaties wel en niet werkte. Ook geven zij tips over hoe het ook zou kunnen. De aanwezigen leren tijdens de gesprekken over elkaars vakgebied en over verschillende ervaringen. Er worden enkele concrete afspraken gemaakt, visitekaartjes uitgewisseld en werkbezoeken gepland. De opbrengsten per tafel worden verderop in dit e-magazine besproken.


Zes deelnemers aan de conferentie aan het woord

Klik op de portretten om te lezen wat ze te zeggen hebben

Henk Jumelet

Gedeputeerde Drenthe

Kirsten Ypema

Wethouder Zorg en Welzijn, Noordenveld

Eric Blauw

Lector, Hanzehogeschool Groningen

Maureen de Boer

Manager Veiligheidshuis Fryslân

Maarten Wegman

GGZ specialist Inkoop waarde gedreven zorg, Menzis

Willem Willemse

Beleidsadviseur Zorg
en Sociale Veiligheid, gemeente Groningen

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.