Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. GGZ Nederland heeft de conferentie opgezet met de gezamenlijke ggz instellingen uit de drie Noordelijke provincies en bestuurders van Noord-Nederland. Het doel van deze conferentie is om samen bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving door preventie. Noord-Nederland wil focussen op het voorkomen van escalaties en overlast. Dit e-magazine geeft, naast de belangrijkste opbrengsten, een impressie van de bijeenkomst.

ZORG EN VEILIGHEID
Traditionele ketens transformeren naar netwerken

Klaas Smid, Burgemeester gemeente Noordenveld, opende de werkconferentie met een korte geschiedenis van Veenhuizen. In zijn voorwoord vertelt Smid hoe men destijds omging met mensen die afweken van de rest van de maatschappij.

Klaas Smid:
“Veenhuizen heeft een bijzondere geschiedenis. Rond 1818 nam Generaal Johannes van den Bosch het initiatief tot de oprichting van een nationale Maatschappij van Weldadigheid. Hij richtte een armeninrichting op in de vorm van een landbouwkolonie. Zo werden de steden verlost van de overlast en bevrijd van zware financiële druk.

De Maatschappij van Weldadigheid werd uit noodzaak en onder druk van de regering en tegen de oorspronkelijke bedoeling in, opgezadeld met een grote groep van de zwaksten uit de samenleving. Dit betekende dat de zorg die hierop niet was berekend moest worden aangepast. De maatschappij van Weldadigheid droeg in 1859 om financiële redenen de gronden en gebouwen in Veenhuizen over aan de Rijksoverheid. Tot 1953 is Veenhuizen een Rijkswerkinrichting gebleven. Daarna werd het meer en meer een gevangenisdorp. Een dorp dat als een van de zeven van de Koloniën van Weldadigheid is genomineerd voor een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.”

LOCATIE GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN