“Deze bijeenkomst is belangrijk om te laten zien dat we graag samenwerken met alle partners in het zorg- en veiligheidsdomein. Als GGZ Nederland en GGZ leden kunnen wij uiteindelijk onze opdracht alleen goed vervullen door samen te werken met onze ketenpartners.”

DELEN VAN
OVERVLOED
Véronique Esman-Peeters, 
Directeur GGZ Nederland

Door meer samen te werken, vergroten we onze invloed en laten we onze impact op de samenleving zien. We gaan letterlijk naar leden toe. Zo betrekken we leden meer bij onze ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Daardoor weten wij nog beter wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Op deze manier kunnen wij in onze landelijke belangenbehartiging actief het gesprek aangaan over exact díe zaken die onze leden belangrijk vinden.

Werkconferentie Veenhuizen
Een voorbeeld van die intensieve samenwerking is onze bijeenkomst in Veenhuizen over het thema Zorg en Veiligheid: Dweilen met de kraan open. Een bijeenkomst die we organiseerden met diverse partijen binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg. Veilige zorg en een veilige samenleving zijn belangrijke thema’s voor GGZ Nederland. Evenals volwaardig burgerschap. Volwaardig burgerschap laat zich niet beperken door wettelijke kaders en/of financieringsstromen, maar is afhankelijk van verschillende levensdomeinen zoals psychische en lichamelijke gezondheid, zelfzorg, veiligheid, sociale relaties, wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding en zingeving. Wij kunnen dat als GGZ Nederland niet alleen. Daarvoor zijn we afhankelijk van diverse partijen. Partijen die ook in mei jl. in Veenhuizen bij elkaar kwamen.

Fantastisch om tijdens de bijeenkomst zoveel verschillende partijen met veel energie te zien brainstormen. We bundelen onze krachten, we delen onze overvloed. Op deze manier maken we ook écht verandering mogelijk. Dus laten we ons netwerk verstevigen. Want gezamenlijk hebben we één doel: een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving. En daar gaan we samen voor.


Véronique Esman-Peeters

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.